Για 41.000 Ανέργους τα ΝΕΑ Προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ για το ΝΕΟ Έτος - Avant Garde ©
Εκπαιδεύουμε με Σεβασμό και Συνέπεια τους Επαγγελματίες του Αύριο στις Τέχνες της Κομμωτικής και Αισθητικής
31.12.2015

Το πρώτο τρίμηνο του 2016 ξεκινούν τέσσερα ΝΕΑ προγράμματα επιδότησης ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ

Απαραίτητη προϋπόθεση αυτών των προγραμμάτων είναι ότι ένα ποσοστό ανέργων θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται και μετά την λήξη του προγράμματος.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά 10.000 άτομα και ξεκινάει τον Ιανουάριο και αφορά μακροχρόνια ανέργους άνω των 50.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 καθώς και 5.000 νέων 25-29 με επιδότηση των ασφαλιστικών τους εισφορών για 12 μήνες.

Τον Μάρτιο θα προκηρυχθεί η δράση για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, ενώ τον ίδιο μήνα θα υλοποιηθεί και το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ένταξη σε θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 θέσεων για νέους ανέργους 25-29 ετών.

Επιστροφή στα νέα