Κατάργηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ως Απαιτούμενου Δικαιολογητικού Για Έναρξη Επιχείρησης Κομμωτηρίου Ή Studio Περιποίησης Ακρών - Avant Garde ©
Εκπαιδεύουμε με Σεβασμό και Συνέπεια τους Επαγγελματίες του Αύριο στις Τέχνες της Κομμωτικής και Αισθητικής
14.12.2013

Kαταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης στους Δήμους, ως απαιτούμενου δικαιολογητικού για την χορήγηση άδειας λειτουργίας κομμωτηρίου ή studio περιποίησης άκρων η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή ή κουρέα καθώς και του τεχνίτη περιποίησης άκρων.

Η απόφαση είναι σε ισχύ και αναρτήθηκε στο diavgeia στις 09/12/2013 με την υπ'αριθμόν Φ.Ε.Κ. 3106/Β/2013.

Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έναρξη της δικής σας επιχείρησης εδώ.

*Σημαντικό: Η άδεια ασκήσεως κομμωτή δεν καταργήθηκε, αλλά δεν απαιτείται ως προϋπόθεση στην προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών.

Επιστροφή στα νέα