Προϋποθέσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος "Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών " ®2022 - Avant Garde ©
Εκπαιδεύουμε με Σεβασμό και Συνέπεια τους Επαγγελματίες του Αύριο στις Τέχνες της Κομμωτικής και Αισθητικής

Μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ΝΕΟΣ νόμος τον Μάϊο του 2016 για τις προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματος

"Αισθητικής Άκρων" θα πρέπει απαραίτητα να έχετε σπουδάσει σε Ι.Ε.Κ ή σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης .

[Updated 04/01/2021]  Διαβάστε το άρθρο εδώ και τι μπορείτε να κάνετε για να αποκτήσετε το χαρτί που απαιτείται...

προϋποθέσεις-άδειας-τεχνίτη-χεριών-ποδιών
προϋποθέσεις-άδειας-τεχνίτη-χεριών-ποδιών